1. Nupud ja põhimenüü

NOTATSIOONID
* märgitud osa töötab ainult peale täienduste ostmist;
** märgitud osa töötab, kui on tellitud vastav lisa;
+ uuendused;

+Nupud on varjatud ja avanevad, kui vajutad ekraanile
start stop GPS & mõõtmine
Põhimenüü

1.1. Otsi


 • Katastritunnus - kaardil näidatakse: a. kataster (punane joon); b. eraldised (must joon); c. *teatised (helesinine pind); Otsingu ajaloo vaatamiseks sisesta katastritunnuse esimene number;
 • *Kinnistu nimi - otsitakse ja kaardil näidatakse kinnistuga seotud katastrit;
 • *Kvartali nr. - otsitakse ja kaardil näidatakse RMK kvartaliga seotud katastrit;
 • Kohad (aadress, kohanimi) - otsida saab kinnistuid, talusi, aadresse jms. Otsimiseks vali maakond ning kirjuta koha või aadressi osad ja vali loendist. Aadressi osade järjekord ei ole oluline. Koha otsimine ja filtreerimine algab automaatselt nime sisestamisel, suurte mahtude korral tuleb loendit oodata. Koht avatakse kaardil mastaabiga 500m;
 • Eesti riigimets - funktsioon aktiveerub, kui kaardi mastaap on 500m st. peale kaardi suurendamist või koha otsingut. Riigimetsasid otsitakse ja kuvatakse kaardi keskkoha lähiümbruses
 • Jagatud kohad - näitab kaardil kuni 24 tunni vanuseid jagatud kohtasid. Vaikimisi on jagatud avaliku grupi andmed. ** Tellida saab isikliku grupi loomist. Otsi jagatud kohad, näitab siis lisaks ka isiklikus grupis olevate objektide asukohtasid.

1.2. Asukoht


 • Start GPS / mõõtmine - näitab kaardil seadme asukohta (sidevõrgu või GPS-i järgi). Ringi laius näitab asukoha määramise täpsust. Peale asukoha määramist, tekivad menüüsse uued valikud: Stop GPS/mõõtmine ja Jaga minu asukoht. Täpsemalt vaata punkt *4. GPS & mõõtmine
 • Jaga minu asukoht - jagab minu asukoha (sidevõrgu või GPS-i järgi) kaardile. Jagatud kohta kirjeldab ikoon (punane, roheline, sinine), kellaaeg ja memo. Asukohad säilivad 24 h; ** Tellida saab isikliku grupi loomist, siis jagatud kohad on nähtavad vaid isiklikus grupis;
 • Eesti - avab Eesti kaardi;
 • Otsitud koht - suurendab kaardil otsitud kohta;
 • GPS kodu - näitab kaardil GPS kodu. Kaardi menüüst saab lisada GPS kodu. GPS kodu ja jooksva GPS asukoha vahel on joon, millel näidatakse vahemaad meetrites. See lihtsustab sihtkohta navigeerimist
 • Navigeeri otsitud kohta - avab navigaatori (Google, +Waze, ...)

1.3. Seaded


 • Kaardikihtide valik: Katastrid, Eraldised, *Teatised, Eesti riigimets, Minu kohad, *Failid, +Aerofoto;
 • Kaardi valik: Maaameti kaart, OpenStreetMap
 • GPS: Mõõtmise sagedus, Lubatud min nihe, Lubatud viga, Pindala mõõtmine, Käsitsi resiim (vt. täpsemalt mõõtmine);

+Aerofotode lisamine

 • Kaardile saab lisada oma kaardipilte (aerofotod, droonipildid, Google Map, jne.);
  • Kaardipiltide lisamiseks peab Google Play-st allalaadima Vorona Map app-i. Kasutajatele, kes on ostnud ForEst app-i on Vorona tarkvara tasuta. Avage Vorona Map info alt Buy with BTC, täitke ankeet ja kirjutage memosse: ForEst. Vorona Map abil lisatud MapImage (kaardipildid) on nähtavad ka ForEst kaardil;

1.4. Info


 • Üldist - üldinfo
 • Aita - kasutajajuhend
 • Osta - täienduste ostmine arvega. Täida maksja juriidiline nimi, aadress ja e-post. Vajadusel saada memo. Maksja e-postile saadetakse arve.
  • Soodushinnaga krüptoraha makse. Maksta saab BTC, BCH, ETH, LTC krüptorahaga. Saadame Teile täienduste ostmiseks krüptoraha makselingi. Täiendused aktiveeritakse automaatselt peale krüptoraha maksekinnituse saabumist.
 • *Ava - kaardiandmete importimine
  • Arhiveeritud kaardiandmed arhiiv.db;
  • RMK shape.zip tööfailid. Võimaldab avada pakitud shp faile;
  • Google .kml (punktid, jooned, pindalad);
  • GPS .gpx (punktid ja jooned);
  • NiPC ja e-ForEst .ds disainitud kaardikihid
 • Kustuta - kaardikihtide kustutamine, valikus on: katastrid (koos eraldiste ja teatistega), Eesti riigimets, minu kohad, failid, GPS rada, kaardi vahemälu;
 • *Arhiveeri - salvestab kõik kaardile töö käigus lisatud andmed (ei kustuta). Andmed arhiveeritakse faili kpv.db. Arhiveeritud andmeid saab hiljem avada jai liita olemasolevate andmetega,

1.4.1. Kuidas kasutada krüptoraha

Maksta saab BTC, BCH, ETH, LTC kryptorahaga. Bitcoin (BTC) on kõige levinum krüptoraha. Tehke omale krüptoraha ostmiseks Coinbase konto https://www.coinbase.com/. Jälgige juhiseid. Mugavaks kasutamiseks laadige nutiseadmesse Coinbase app. Coinbase kontolt maksmisel ei ole ülekandetasusid.

2. Kaardi menüü

Kaardi menüü (avaneb kaardile vajutades 3 sekundi jooksul)
 • Navigeeri - avab Google navigaatori;
 • *Leia lähim aadress - leiab osutatud kohale lähima aadressi;
 • *Leia katastrid - leiab osutatud kohale (1km raadiuses) lähimad katastrid. Valitud kataster(eraldised, teatised) kuvatakse kaardil
 • Uus minu koht - lisab kaardile valitud koha. "Minu kohta" kirjeldab ikoon (punane, roheline, sinine), kellaaeg ja memo. See info on ainult lokaalses seadmes ja seda ei jagata.
 • Uus jagatud koht - jagab kaardilt valitud koha. Jagatud kohta kirjeldab ikoon (punane, roheline, sinine), kellaaeg ja memo. Kasutaja näeb vaid oma grupi jagatud kohtasid. Asukohad säilivad 24 h;

3. Kaardi funktsioonid

 • (+) Suurenda kaarti, (-) Vähenda kaarti;
 • Joone või pinna (mõõtmise ja imporditud andmete) infopäring. Infoakna memos on kirjas teekonna pikkus ja pindala. Need on sinna salvestatud faili loomisel. Nupp [Info] arvutab uuesti kaardiandmete teepikkuse ja pindala (NB! see ei kirjuta andmeid üle). Nupp [Eksport] avab valiku: [LEST] salvestab objekti LEST koordinaadid .txt faili; [KML]salvestab objekti info .kml formaadis faili. Nupp [Kustuta] kustutab objekti;
 • Katastri, eraldise, teatise infopäring. Infoaknas on katastri nr., kinnistu nimi, eralise nr., teatise nr., tööliik (näiteks: LR-lageraie). Link avab objekti detailinfo (eraldis:puuliik, vanus, kõrgus,..)
  • *Nupp [Uuenda] uuendab metsateatiste infot;
 • Punkti infopäring. "Minu koht" nimi, memo, punkti kustutamine ning navigaatori käivitamine;
Kasulik on teada: Kaardi puhvermälu suurus on 500 kaardilehte. Enne metsa sõitmist laadige omale vajalikud kaardilehed. Kaardilehtede laadimine toimub kaardi vaatamisel.

4. GPS & mõõtmine

4.1. Ettevalmistused kohtvõrgus

GPS mõõtmisel võib mobiilne andmeside olla aeglane. Kaardi kasutamiseks ilma Interneti ühenduseta on vaja enne allalaadida kaardilehed ja siis salvestada seadistusfail. Kaardilehtede allalaadimiseks piisab kaardi vaatamisest. Seadistusfaili salvestamiseks on vaja peale kaardilehtede allalaadimist vajutada nuppu back/tagasi.
 • Otsi katastri tunnuse või kinnistu nime järgi mõõdetav koht;
 • Suurenda OSM kaart 20m mõõtkavani;
 • Kustuta vanad kaardilehed. Menüü:Info:Kustuta:Kaardi vahemälu;
 • Vali Maaameti kaart. Seaded:Kaardi valik:Maaameti kaart. Maaameti kaarti saab suurendada 5m mõõtkavani;
 • Vali kaardil õige koht. Muuda seadme ekraani formaati (vertikaalne/horisontaalne) ja oota kuni laetakse alla kõik kaardilehed;
 • Vajuta back nuppu, millega salvestad kaardilehtede seadistusfaili;
 • Võid võrguühenduse väljalülitada ja kasutada varemsalvestatud kaardilehti;

4.2. GPS-i seadistamine

 • Seadista pindala mõõtmise sageduseks 1sek. Teekonna salvestamiseks võib kasutada erinevaid mõõtmise sagedusi 1, 3, 5, 10, 30 sek.;
 • Seadista lubatud min. nihe (m). See filtreerib seismisel tekkivad vead. Mõõtmisel kasuta filtrit 1 või 2 m;
 • Lubatud GPS viga saad valida vahemikus 1-100 m. Mõõtmisel on soovituslik 3 m. Gps täpsus võib mõõtmise ajal muutuda. Enamusel seadmetel jääb (lagedal) mõõtmise viga 3-4 m piiridessse. NB! kui panna lubatud viga 1m, siis viga jääb tavaliselt suuremaks ja GPS punktid tuleb lisada käsitsi [+] nupuga
 • Lülita sisse pindala mõõtmise resiim. Uue punkti salvestamisel tekib helisignaal.

4.3. Mõõtmine ja andmed

4.3.1. Alustamine

Start GPS, tekivad mõõtmise nupud. Pindala mõõtmisel jälgi, et helisignaal ei katkeks, vajadusel oota, kuni tekib tingimustele vastav tulemus. Jälgi et tekitaksid pinna nurgapunktid. Arvesta olukorraga, kui viga on suurem, siis ei teki automaatselt mõõtmistulemust. GPS punkti saab käsitsi lisada [+] nupuga. Viimase punkti kustutamiseks vajuta [-] nuppu. Mõõtmisel võivad koordinaadid olla ebatäpsed, kuid suuremate pindalade arvutamisel on tulemus suhteliselt täpne. Mõõtmise ajal saab teha pausi ja hiljem jätkata. Tee paus kui on vaja mõõtmine lõpetada või teha muid toiminguid: telefoniga helistamine ja teiste rakenduste kasutamine

1 Nupud GPS start


1. GPS asukoht keskele, 2. Alusta salvestamist

4.3.2. Teekonna ja pindala mõõtmine

2 Nupud GPS salvestab


1. GPS asukoht keskele, 2. paus, 3. [+]lisa käsitsi GPS punkt, 4. [-] kustuta viimane punkt

3 Nupud GPS paus ja andmete salvestamine


1. GPS asukoht keskele, 2. jätka mõõtmist, 3. lõpeta mõõtmine ja salvesta andmed
lõpeta GPS / mõõtmise režiim

4.3.3. Lisainfo

Mõõtmise ajal ei saa muuta sagedust, minimaalset nihet ja lubatud viga. Saab muuta käsitsi reziimi sees/väljas st. kasutada kombineeritud mõõtmist.
 • Mõõtmise andmed kirjutatakse kihile GPS rada. Neid saab kustutada (menüü:info:kustuta:GPS rada). Kõik mõõtmise andmed salvestatakse ka faili. Failid on kataloogis ee.estpit.forest alamkataloogis GPS. Faili nimeks on kuupäev_kellaaeg.kml. Salvestatud faile saab hiljem avada (menüü:Info:Ava)
 • Kui GPS mõõtmisel tekib vigu, siis saab GPS faile käsitsi ülejoonistada (vt p4.);
 • Mõõtmistulemuste vaatamiseks vajuta pinnale. Infoaknas näidatakse teekonna pikkust m, pindala m2 ja pinna ümberjoone pikkust m
 • Infoaknast saab käivitada mõõtmise LEST raporti (LEST on Eestis kasutatav koordinaatsüsteem). Raport kirjutatakse ee.estpit.forest alamkataloogi export (kuupäev_kellaaeg.txt).

5. Aerofotodelt käsitsi mõõtmine


1. GPS asukoht keskele, 2. mõõtmise paus, 3. kustuta viimane punkt

Lisa uus punkt


1. jätka mõõtmist, 2. lõpeta mõõtmine ja salvesta/kustuta andmed

Tavalise GPS-i viga on umbes 3m ja aerofotodelt käsitsi mõõtmisel võib saada samaväärse mõõtmistulemuse. Arvestama peab aerofotodel olevate andmete aegumisega. Sellepärast on mõistlik kasutada kombineeritud mõõtmist. Üldise pindala saab mõõta aerofotolt ja puuduvad väljalõiked GPS abil. Käsitsi mõõtmiseks lülita sisse Preferences: Manual mode. Punkti lisamiseks vajuta kaardi nupule. Võimalusel kasuta puutetundliku ekraani pliiatsit. Juhul kui punkt tuli valesse kohta vajuta kustutamiseks nuppu [-]. Mõõtmise lõpetamisks vajuta nuppu lõpeta mõõtmine [ruut]

6. Kasulik on teada

 • Nutitelefonil või tahvelarvutil võib olla A-GPS. Assisted GPS ehk 'abistatav GPS' on mobiilsidevõrgu lisateenus, mis võimaldab kasutaja mobiiltelefoni sisseehitatud ja A-GPS-i toetaval GPS-vastuvõtjal määrata oma asukoht kohe, eelnevalt sidesatelliite otsimata, mis võtaks aega kuni mitu minutit. A-GPS toimib üle mobiilse internetiühenduse. Satelliitide andmed edastatakse spetsiaalsest serverist, mis neid reaalajas jälgib. Eestis toimib A-GPS teadaolevalt EMT ja Elisa võrgus.
 • GLONASS Nn. 'vene' satelliidid, paralleelne asukohamäärangusüsteem. Selle kasutamine suurendab satelliitide arvu ja leevendab Eesti asukohast tingitud kohatist satelliitide puudujääki põhjataevas.
 • Täpsemaks (alla meetriseks) mõõtmiseks kasutage välist BT GPS-i, millel on SBAS(EGNOS) koos GPS ja GLONASS toega.
 • GPS-i andmete täpsemaks vaatamiseks võid kasutada GPS app-i (näiteks: GPS status & Toolbox )

7. Viimased muudatused

ver. 1.6.16 (01.07.2019)
 • Kaardiserver on viidud uuele platvormile
 • Parandatud ja täiendatud on katastri otsingut
 • Seaded, kaartide valikusse on lisatud ThunderForestMap
 • Kaardi menüü, leia katastrid funktsiooni on täiendatud. Loendi esimene kataster vastab kaardil valitud kohale. Teised katastrid on 1 km raadiuses
 • Kaardi menüü, Uus GPS kodu. GPS kodu ja jooksva GPS asukoha vahel on joon, millel näidatakse vahemaad meetrites. See lihtsustab sihtkohta navigeerimist

ver. 1.6.10 (25.10.2017)
 • Täiendatud kinnistu otsingut;
 • Täiendatud katastriandmete uuendamist;
 • Parandatud trassi ja pinna mõõtmist;
 • Lisatud uus kiht Mõõtmised;

ver. 1.6.7 (09.09.2017)
 • Täiendatud käsitsi mõõtmise funktsiooni
  • lisatud on abijoon ja fookuse nupp
  • abijoonel on jooksev kaugus
 • KML eksport. Ühildub Google Earth kaardiga
 • Ekraani paigutus: automaatne, vertikaalne, horisontaalne
 • NiPC .ds failide import, vea parandus
 • Eesti riigimets, vea parandus
 • Täiustatud on droonifotode liidest (DJI, Parrot,...). Selleks peab Google Play-st allalaadima Vorona Map app-i. Kasutajatele, kes on ostnud ForEst app-i on Vorona tarkvara tasuta. Avage Vorona Map info alt Buy with BTC, täitke ankeet ja kirjutage memosse: ForEst. Vorona Map abil lisatud droonifotod on näha ka ForEst app-i kaardil
 • Muudetud on andmebaasi. NB! Vanad andmed on märgistatud rohelise knopkaga. Kaardiandmete uuendamiseks kliki katastrile (vali kataster mitte eraldis) ja vajuta nuppu Uuenda.

ver. 1.6.6 (19.04.2017)
 • Kaardile salvestatud metsateatiste info uuendamine. Vajuta katastrile, siis avaneb infoaken, vali kataster ja siis vajuta nuppu Uuenda;
 • Lisatud on peamenüü ja GPS nupud;
 • Muudetud on punktide ikoone;
 • Kaardile saab lisada oma kaardipilte (aerofotod, droonipildid, Google Map, jne.);
  • Kaardipiltide lisamiseks peab Google Play-st allalaadima Vorona Map app-i. Kasutajatele, kes on ostnud ForEst app-i on Vorona tarkvara tasuta. Avage Vorona Map info alt Buy with BTC, täitke ankeet ja kirjutage memosse: ForEst. Vorona Map abil lisatud MapImage (kaardipildid) on nähtavad ka ForEst kaardil;
 • OSM kaardi maksimaalset suurendusastet (skaalat) on muudetud suuremaks. Drooni aerofotodelt saab teha kuni 1m täpsusega mõõtmisi;
 • Navigaatori valik: Google, Waze,...;

---

Dokumenti on muudetud 14.02.2020

8. Kasulikud lingid