1.1. ForEst APP

Android seadmetel (nutitelefonid, tahvelarvutid) töötav rakendus
  • Täpsed aerofotod (Maaameti- ja drooniga tehtud aerofotod);
  • Kadastri, kinnistu, riigimetsa otsimine;
  • GPS-ga ja kaardilt pindala mõõtmine;
  • Kaardiandmete import (kml, shp, gpx,ds);
  • Andmete arhiveerimine;
  • Asukohtade jagamine;
  • Oma kohtade andmebaas;
  • Mõõdetud andmete LEST raport;

1.2. NiPC ja NiPRO

Kaardimootor NiPC (Eesti vektorkaart). Tarkvara võimaldab teha väiksemahulisi aktiivseid kaardidokumente ja neid üle Interneti vahetada. Kasutajal on võimalus saata "aktiivne kaart", millel on vajalikud objektid, teekonnad ja mis on õiges kohas aktiveeritud. Kaart on aktiivne (st. töötavad Zoom, navigatsioon, otsingud, jne.) ka ilma Interneti ühenduseta. Oluline uuendus on kaartide konsolideerimine. Tulemusena saab kaardiinfo tekkimise (tootmine, vahetamine, müümine) haarata samaaegselt palju inimesi. Teadmusjuhtimise keskkonnas Tuutus (https://tuutu.eu) on olemas võimalus ruumiandmete konsolideerimiseks

NiPRO on ruumimudelite konstruktor, mille abil saab kokku liita erinevat liiki andmeformaate: vektorid (DXF, SHP, MIF, TAB, GPX) ja rasterid (bmp,png,jpg). Programm toetab mitmeid web-i teenuseid: Google map teenused, Maaameti kaarditeenused, Metsaregister, jne. Rakendusse on lisatud andmevahetuse ja grupitöö vahendid. NiPRO tagab analoogidega võrreldes oluliselt kiirema kaardiandmete laadimise ja kasutamise. Loodud ruumimudelid jäävad lokaalsesse arvutisse ja neid saab kasutada koos GPS seadmega ning ilma võrgu ühenduseta. Kasutaja saab ise lisada oma aerofotod ja teemakaardid. Määrata millisel "kõrgusel" ning läbipaistvusega soovib andmeid näha. Oma ruumimudeli tegemiseks saab lisaks kasutada CAD võimalustega (move, trim, add, del, join,...) redaktorit. Andmeside teenused annavad võimaluse reaalajas monitooringuks ja rühmatööks.