AroCalc

Kasutusvaldkond: keskkonnamuutujate arvutused, EEG andmete analüüs jms.
  • Mitmemõõtmeline WEB-i arvutuslaud
  • Exceli ja Scalc import/eksport
  • Meeskonnatöö (rollid, õigused)
  • Muudatuste logi ja ülekirjutamise kontroll
  • Avatud ja suletud aegread. Muutujate automaatne sidumine ajamõõtmega(ajajoon)
  • Muutujad võivad üheaegselt kuuluda mitmesse hulka või mõõtmesse. Saab teha arvutusi hulkadega ja mõõtmetega. Näiteks:CO2 emissiooni arvutamine. Kütused jagunevad vedelad ja tahked. Vedelad kütused jagunevad bensiin ja diiselkütus. Igal kütuseliigil on oma energiabilanss. Emissiooni arvutamisel tabelarvutuse vahenditega tuleks kasutada korduvaid risttabeleid. AroCalc-s saab sellist arvutust teha ühe valemiga. Keerulisemates lahendustes võib olla mitmemõõtmelisi struktuure aga valemite süntaks on väga lühike ja arusaadav.Näiteks liida vedelate kütuste emissioonide summa.
  • Struktruure koos valemitega saab kopeerida, näiteks mitu versiooni energiabilansse. Kopeeritud struktuurid hoitakse automaatselt töövõimelistena st. tagatakse muutujate unikaalsus ja valemite spekter.