Tuutu

Teadmusjuhtimise keskkond "Tuutu"
Goals-Question-Metric (GQM)

GQM meetod aitab juhtida keerulisi projekte. Vajadus selle meetodi väljatöötamiseks tekkis NASA projektides 1970 aastate lõpul. Goddard Space Flight Center oli 1970-ks aastaks probleemi ees, kuidas muuta projektide juhtimise dünaamikat? Oluliseks osutus küsimus: mida on vaja mõõta eesmärgi saavutamiseks? Kuidas leida projekti takistavaid üldistavaid mustreid? Kas neid mõistes, oleks võimalik nendega ennetavalt tegeleda? Üks olulisi eesmärke oli leida lahendus tarkvara väljatöötamise hindade mõõtmiseks ja vähendamiseks.
Lahendus leiti GQM paradigmade abil. GQM paradigmad on praktiline struktuur et koguda kokku kõik mõõtmisega seotud probleemid. Selline lahendus annab projektorganisatsioonile võimaluse määrata õiged mõõdikud ja teha kooskõlastatult mõõtmist. See annab ühese tee kuidas mingi projekt leiab/kogub/määrab/mõõdab oma eesmärgid ja mõõdikud. Eesmärkide kirjeldamine andis võimaluse leida olulised fookused. Küsimuste defineerimine mõtestas eesmärke ja lõpuks aitas leida eesmärgile vastavad mõõdikud. Loodud GQM struktuur lubas näha täielikke seoseid mõõdikute ja eesmärkide vahel. Metoodika aitab leida puuduvad või vastuolulised eesmärgid ja mõõdikud, samas näidates interpreteerimise kontekste. Selline lähenemine suurendab õigete eesmärkide seadmist ja vähendab samasuguseid väärtusi mõõtvate mõõdikute hulka. https://tuutu.eu